Allt om glas

Glas är ett mångsidigt material med olika användningsområden och egenskaper. Westcoast Windows erbjuder en rad glaskombinationer som inte bara förbättrar isolering och säkerhet, utan också ger lösningar för insynsskydd, ljudreduktion och brandskydd.

Glas är en ovanligt lyckad blandning av soda, kalk, sand och hantverksskicklighet. Ett fönster har flera funktioner; det ska släppa igenom ljus och sikt, främja ventilation och bidra till värme- och ljudisolering.

Alla Westcoast Windows produkter kan fås i 2- eller 3-glas utförande, standardutrustade med argongas för överlägsen isolering. För optimalt U-värde erbjuder vi glaskassetter med termiskt isolerad distans, tillgängliga i olika färger som passar din estetik. Vi har de flesta glas som finns på marknaden och möter kraven på U-värde, ljud och brandklassning.

Läs mer om våra glas:

Insynsskydd/Ornamenterat glas

Säkerhetsglas

Solskyddsglas

Kondensreducerande glas

Självrengörande glas

Ljudreducerande glas

Brandskyddsglas

Insynsskydd / ornamenterat glas

Med ornamenterat glas får du inte bara insynsskydd utan också bra ljusgenomsläpp. Denna typ av glas kan också ha värmeisolerande egenskaper för att hålla energikostnaderna nere och skapa en behaglig inomhusmiljö. Dess ljudisolerande förmåga kan minska ljudnivån från omgivningen, vilket är särskilt användbart i bullriga miljöer. Ornamenterat glas kan också vara konstruerat för att vara inbrottssäkert, vilket ökar säkerheten i ditt hem eller på din arbetsplats. Dessutom kan det vara härdade för att öka hållbarheten och minska risken för skador.

Säkerhetsglas

Laminerat glas

Laminerat glas är en säkerhetsruta bestående av två glasskivor sammanfogade med en stark plastfolie. Det skapas genom uppvärmning och högt tryck i en autoklav, vilket gör det svårforcerat och minskar risken för skärskador vid eventuell krossning. Dessutom skyddar laminerat glas mot UV-strålning med en transmission på endast cirka 2 %, jämfört med 50 % för vanligt glas.

Härdat glas

Termiskt härdat säkerhetsglas stärks genom uppvärmning och snabb nedkylning för att skapa tryckspänningar på ytan och dragspänningar i mitten. Det är mycket starkare än vanligt glas och motstår höga belastningar från tunga föremål eller kroppstryck. Westcoast Windows använder detta glas standardmässigt i sina helglasade fönsterdörrar och skjutdörrar både på insidan och utsidan.

Solskyddsglas

Idag finns ett stort antal solskyddsglas med olika egenskaper. Glaset kan vara genomfärgat eller belagt med en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen. De stänger ute ljus i lika hög grad som värme, vilket kan vara önskvärt i vissa fall, t.ex av estetiska skäl.

I de flesta fall önskar man att glasen stoppade all värme från solen och bara lät ljuset stråla in. Tyvärr är det fysikaliskt omöjligt eftersom ljus även är värme. Westcoast Windows solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute nära två tredjedelar av solvärmen.

Kondensreducerande glas

Dagens 3-glas isolerrutor är mycket energieffektiva vilket hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket i sin tur gör att det yttersta glaset blir kallare. Detta kan bidra till att man får utvändig kondens. Det är inte något som är skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga, och att det fungerar som det skall. SP-Sveriges Tekniska forskningsinstut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster.

Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti-oktober men kan också förekomma några enstaka tillfällen under våren. Fenomenet varierar och kan framför allt uppträda när det är hög luftfuktighet och låga temperaturer och klar himmel. Westcoast Windows erbjuder kondensreducerande glas som väsentligt minskar antalet dagar med kondens.

Självrengörande glas-Bioclean

Med en osynlig beläggning av titandioxidbeläggning uppnås en effekt som liknar fotokatalys. Med hjälp av luftfuktigheten och de ultravioletta strålarna i dagsljuset bildas ett aktivt skikt. Efter några dagar är glaset fullt aktiverat och organiska smutspartiklar som hamnar på ytan luckras upp och bryts ner.

Kvarvarande smuts sköljs bort när det regnar, utan att regnvattnet lämnar några ränder efter sig när det torkar bort. Det enda som behövs är dagsljus och en regnskur då och då. Vid långvarig torka kan man hjälpa naturen genom att spola av rutorna med vatten.

Ljudreducerande glas

Ljudisolering är viktigt när du väljer fönster. Det mäts med Rw-värde, där högre värde betyder bättre ljudisolering. För att ta hänsyn till olika typer av buller, som trafikljud, används även en korrektionsfaktor Ctr. Våra standard 3-glas fönster har Rw=34dB (Rw+Ctr=29dB) för Classic-serien och Rw=33dB (Rw+Ctr=28dB) för Classic Plus och Designserien.

Genom att använda avancerade ljudreducerande glas kan du minska störande buller och samtidigt få in mer ljus och skapa en öppen känsla i ditt hem. Tjockare glas och speciella ljudabsorberande folier förbättrar ljudisoleringen effektivt. Även avståndet mellan glasen spelar roll, särskilt för lågfrekvent buller. Westcoast Windows erbjuder glaslösningar med ännu bättre ljudisolering för optimal komfort i ditt hem.

Brandskyddsglas

Ibland är det nödvändigt att använda brandklassade fönster i en byggnad. Brandskydd i byggnader regleras i Boverkets byggregler (BBR). Ett fönster med brandskyddande egenskaper har som uppgift att förhindra eller försvåra brandspridning under en viss tid så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria under denna tid. Brandklass anges antingen med E eller EI följt av det antal minuter som den skall stå emot branden.

Klass E15 innebär tex att fönstret skall kunna stoppa eldsflammor och brandrök under 15 minuter. Klass EI15 innebär tex att fönstret skall kunna stoppa eldsflammor och brandrök under 15 minuter samtidigt som temperaturen på den sida som inte är utsatt för brand får bli max 140° varmare än omgivande lufts temperatur. Westcoast Windows kan erbjuda produkter med brandklassning  E15, E30, E45 respektive EI15, EI30, EI45.