Miljö och Hållbarhet

Att vara av naturen innebär också att vi måste verka för naturen. Därför har vi en egen fabrik i Trollhättan där alla våra fönster tillverkas. Genom att äga hela processen kan vi ta ansvar fullt ut för att vår produktion blir så miljövänlig som möjligt.

Vår produktion

Med rötterna på västkusten har vi alltid levt nära naturen. Det har format oss i allt vi gör, och det kommer med ett särskilt ansvar. Ett ansvar vi tar på fullaste allvar. Att producera och leverera fönster på ett hållbart sätt är en självklarhet för oss, och vårt mål är att bli en av de mest energieffektiva leverantörerna på marknaden. Här kan du läsa mer om de konkreta steg vi tar för att nå dit och hur du bidrar till en grönare framtid när du handlar fönster från Westcoast Windows.

I produktionen är vi noggranna med att använda energisnåla material som kan återvinnas eller förbrännas på ett bra sätt. Alla resurser ska användas effektivt och miljösmart. I allt från val av råmaterial till hur vi jobbar värnas omtanken för miljön.

Vårt trä

Då halva fönstret består av trä är det viktigt att materialet är så miljövänligt producerat som möjligt. Träråvaran i våra fönster och fönsterdörrar är PEFC-certifierad och den höga densiteten gör att vi inte använder impregnerat virke. Eftersom vi har måttanpassad produktion och tillverkar efter order blir det mindre svinn och allt vårt spillvirke blir till pellets.

Vårt aluminium

Andra halvan av våra fönster består av tålig aluminium. Vi använder LOCAL, en certifierad aluminiumråvara. Det är en grön råvara som produceras med hjälp av vattenkraft för att sänka koldioxidutsläppen. Spill och rester från vår produktion skickas till återvinning, där det fortsätter kretsloppet och tas om hand på nytt.

Vårt måleri

För att säkerställa att målning och ytbehandling sker så miljövänligt som möjligt har vi ett eget måleri. När vi målar fångas spillfärg upp, skrapas av och återanvänds. Vi använder vattenbaserad färg till trädetaljerna och målar varje del med tre lager. Den vattenbaserade färgen har mycket låga VOC-utsläpp, som inte påverkar inomhusluften negativt.

Våra transporter

Genom aktiva val ser vi till att minska miljöpåverkan av våra transporter. Använder man standardpallar är det svårt att fylla dem optimalt; många pallar går i väg halvtomma och tar upp onödig plats på lastbilarna, vilket i sin tur leder till fler transporter.

För att undvika detta tillverkar vi egna transportpallar och anpassar måtten efter varje enskild beställning. Handtagen monteras på i efterhand, så de platta fönstren kan ställas så tätt som möjligt.

Vi samlastar leveranser så gott det går för att undvika onödiga transporter, och vi använder oss bara av transportbolag som uppfyller miljökraven. På så sätt säkerställer vi att våra transporter sker så miljövänligt som möjligt.

EU Taxonomy

Eftersom energieffektiva fönster är en viktig del i att nå klimatmålen har EU satt ett miljömål. För att nå riktlinjerna måste energiprestandan, fönstrets U-värde, vara lägre än 1,0. Vi har tagit det steget längre med ett U-värde så lågt som 0,80 på fasta fönster och 0,88 på öppningsbara; ett av marknadens lägsta.

Våra certifikat

En certifiering är ett löfte om ett konstant arbete för att främja miljön. Det innebär regelbundna kontroller med tydliga krav och transparenta resultat. Allt för att du som konsument ska kunna göra ett bra val för både dig och miljön. Nedan kan du läsa kort om våra olika certifikat, med länkar till mer fördjupad information.

CE-märkning

Alla byggprodukter som säljs inom EU ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Utöver CE-märkningen är vår produktionsprocess certifierad P-märkt, vilket säkerställer produktens höga kvalitet och prestanda.

PEFC

Program for Endorsement of Forest Certification garanterar att träråvaran kommer från hållbart brukad skog. Det innebär att träråvarans ursprung kan spåras, och att återplantering sker. Certifieringen tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

Secured by Design

SBD är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter. Den omfattar bland annat belastningstest på glas, infästningar och låspunkter, samt angreppstest med olika verktyg.

SundaHus

SundaHus arbetar för att skapa bättre inomhusmiljöer. Deras verktyg används för att säkerställa att material man bygger in i huset inte är skadliga att varken framställa, hantera eller leva med. Genom informerade materialval skapas bättre miljö för alla.