Varför bildas det kondens?
Kategori: Tips & Råd

Varför bildas det kondens?

Kategori: Tips & Råd

Kondens är ett vanligt fenomen som vi ofta stöter på i vardagen, oavsett om det är imma på fönstret, vattendroppar på en kall dryckesflaska eller fukt som samlas på badrumsspegeln efter en varm dusch. Men varför uppstår kondens egentligen?

Att det bildas kondens på husets fönster kan bero på flera faktorer. Vi går in på vi djupet med de olika orsakerna till kondensbildning, hur inomhus- och utomhusklimatet påverkar processen, och vilka lösningar som finns för att minska eller förhindra detta problem. Genom att förstå mekanismerna bakom kondens kan du ta effektiva steg för att förbättra ditt hems komfort och hälsa.

I ett nybyggt hus finns det alltid byggfukt kvar. Den kan orsaka tillfällig kondens, som försvinner allteftersom du vädrar. Ett för tätt hus kan ge kondens genom att ventilationen inte räcker till. Oftast räcker det med att du vädrar ordentligt. I svårare fall kan du behöva ta upp vädringsventiler.

Luftens fuktighet kan också kondensera på fönster som avskärmas från den varma rumsluften och värmen från radiator med täta gardinarrangemang, fönsterbänkar som sitter tätt mot vägg eller på fönster som sitter monterade i djupa fönsternischer. Att sänka innetemperaturen på natten kan också ge upphov till kondens på fönstren, man får väga energibesparingen mot olägenheten att ha immiga fönster på morgnarna.

När ett mycket välisolerat fönster sitter placerat i ett oskyddat läge, eller i ett läge där luftfuktigheten är hög, kan utvändig kondens uppstå. Imman bildas i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Vanligtvis händer detta under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan dag och natt är mycket stor. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort.

Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Det gör att ytterrutan en klar natt till och med kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida.

Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel, utan är ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar extremt väl. Återkommande invändig kondens är ett tecken på dålig ventilation, vilket alltid måste åtgärdas för att undvika ohälsa och skador på byggnader och inventarier.

 

Kondensreducerande glas

Dagens 3-glas isolerrutor är mycket energieffektiva vilket hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket i sin tur gör att det yttersta glaset blir kallare. Detta kan bidra till att man får utvändig kondens. Det är inte något som är skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga, och att det fungerar som det skall. SP-Sveriges Tekniska forskningsinstut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster.

Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti-oktober men kan också förekomma några enstaka tillfällen under våren. Fenomenet varierar och kan framför allt uppträda när det är hög luftfuktighet och låga temperaturer och klar himmel. Westcoast Windows erbjuder kondensreducerande glas som väsentligt minskar antalet dagar med kondens.

Läs mer om våra glas