Extra inbrottsäkra

Westcoast Windows erbjuder fönster och fönsterdörrar som är extra inbrottssäkra genom att vi tillverkar dem enligt standarden Secured By Design eller RC2 (EN 1627:2011). Secured by Design är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter som är utformad av brittiska polisväsendet. EN 1627:2011 är en Europastandard som specificerar krav och klassificeringssystem för inbrottsskydd för bl.a. dörrar och fönster. Syftet med standarderna är att höja säkerheten genom att bygga fönster på ett sätt som avsevärt försvårar intrång utifrån.

Produkterna innefattar bland annat:

  • Förhöjt och förstärkt slutbleck
  • Klossning enligt MTK samt vid varje låspunkt
  • Bakkantssäkringar monteras i överkant
  • Glidbleck monteras 2 st på varje sida på bågen
  • Special spanjoletter för SBD-fönster
  • Skyddsglas (laminerat)
  • Glaskassetten hellimmad runt om